SLTDA
Sri Lanka Tourism Development Authority

Chairman

Mr.Bhashwara Senanka Gunarathna
Under ConstructionChairman - Mr.Bhashwara Senanka Gunarathna

Tel: 011-2426900 Ext-115
Direct : 011- 2449311
Fax : 0112- 2449312
E-mail :–chairmansltpb@srilanka.travel
            bashu.slt@gmail.com