SLTDA
Sri Lanka Tourism Development Authority

Sri Lanka Tourism Strategic Plan 2017 - 2020